METRAŽA / POOL-TEX
POLYPLAN SPLASH,obostrano plastificirana tkanina
Masa:590 gr/m2.
Boja:gornja strana plava,donja strana crna. Tkanina je otporna na klor iz bazenske vode,pojačano UV stabilizirana.
Namjena: pokrovi za bazene
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Širine: 300