Elementi za nadogradnju kamiona / Arnjevi
Sistem kliznog krova    
     
  CLASSIC 155
Typ 2978.1000
Krovni nagib 0mm ili 50 mm
masa od oko 18,5 kg/m
Učvrstivač sastrana ili ispod
Alu- ili čelični obruči
     
  PROFI 95
Typ 2979.8000
masa od oko 18 kg/m
čelični zglobovi
čelični kotačići sa 3 kuglična ležaja
završni klizajuči dio sa ležajem i podizačem
     
  LITE 72
Typ 2978.9000
maasa od oko 15 kg/m
plastični zglobovi dugi 570mm
čelični kotačići sa ležajem
završni klizajuči dio sa podizačem
   
Šifra artikla Grafički prikaz Opis
NAD-00001 KOTAČIĆ ZA EDSCHA KLIZNI KROV
NAD-00002 NATEZAČ sa gurtom i haklićem
NAD-00003 PROFIL tip 52, pocinčan
NAD-00004 PODLOŠKA s vijkom M6x14
NAD-00005 EDSCHA klizač za klizni krov
NAD-00008 EDSCHA LITE 72 13,6x2,55m
NAD-00010 PRIJENOSNI SKLOP horizontalR44
NAD-00012 PVC ZAVRŠETAK ZA ARNJEVE
NAD-00014 ZAŠTITNA GUMA
NAD-00015 EDSCHA plastični zglob d:65 cm
NAD-00016 PODLOŠKA ZA KLIZNI KROV
NAD-00017 ALU PROFIL za keder 13mm,d.300
NAD-00018 ADAPTER ZA ALU-PROFIL 34 mm
NAD-00019 EDSCHA plastični zglob d:57 cm
NAD-00020 EDSCHA LITE 72 7,29x2,56m
NAD-00021 ALU PROFIL tip R za keder 13 mm
NAD-00022 ADAPTER ZA ALU-PROFIL 27 mm
NAD-00024 EDSCHA završetak profila
NAD-00025 EDSCHA ZASUN ZA KLIZNI KROV
NAD-00026 EDSCHA učvršćivač profila
NAD-00027 EDSCHA PROFIL
NAD-00028 EDSCHA nastavak za klizni krov
NAD-00029 EDSCHA završni klizni profil d
NAD-00030 EDSCHA LITE 72 8,23x2,56m
NAD-00031 AUTOMATIKA ZA KLIZNI KROV
NAD-00032 EDSCHA LITE 72 8,68x2,55m
NAD-00033 AMORTIZER ZA KLIZNI KROV 500 N
NAD-00034 AUTOMATIKA ZA KLIZNI KROV
NAD-00035 PVC ZAVRŠETAK ZA EDSCHA KLIZNI
NAD-00036 EDSCHA STEZALJKA ZA UŽE
NAD-00037 EDSCHA nastavak za klizni krov
NAD-00038 EDSCHA SPOJNA PLOČICA
NAD-00039 EDSCHA klizni profil d:3,4 m
NAD-00040 EDSCHA LITE 72 6,22x2,55m
NAD-00042 PVC ČEP ZA ALU PROFIL 24x100
NAD-00056 ADAPTER ZA ALU-PROFIL 27 mm
NAD-00062 KOTAČIĆ ZA VODILICU
Duljina 49 mm, širina 22 mm
Promjer kotačića 23 mm
NAD-00063 KOTAČIĆ ZA VODILICU
Duljina 32 mm, širina 15 mm
Promjer kotačića 16 mm
NAD-00064 KOTAČIĆ ZA VODILICU
Duljina 43 mm, širina 19 mm
Promjer kotačića 20 mm
NAD-00065 PROFIL ZA ROLO CERADE
NAD-00066 PROFIL ZA ROLO CERADE
NAD-00067 PROFIL ZA ROLO CERADE
NAD-00068 PROFIL VODILICA 25x24x1 mm
NAD-00069 KOTAČIĆ ZA VODILICU
NAD-00070 KOTAČIĆ ZA VODILICU
NAD-00072 DRŽAČ VODILICE
NAD-00073 STOPER za vodilicu 11.0810.01
NAD-00074 NATEZAČ DIREKT 2000
NAD-00075 NATEZAČ, samozatezni
NAD-00076 ALU PROFIL za keder 13mm, d. 270
NAD-00077 ALU PROFIL za natezač direkt
NAD-00078 ALU PROFIL za keder 13mm,d.300
NAD-00079 ALU PROFIL za keder 13mm,d:330
NAD-00080 HORIZONTALNI NATEZAČ R45
NAD-00081 NATEZAČ, samozatezni
NAD-00082 ALU PROFIL za keder 13mm, d. 270
NAD-00083 ALU PROFIL za keder 13mm,d:330
NAD-00084 HORIZONTALNI NATEZAČ
NAD-00085 HORIZONTALNI NATEZAČ R45
NAD-00086 NATEZAČ samozatezni
NAD-00087 ADAPTER ZA ALU PROFIL 34 mm
NAD-00088 ADAPTER ZA ALU PROFIL 34 mm
NAD-00089 PRIJENOSNI SKLOP horizontalR40
NAD-00090 PRIJENOSNI SKLOP tip 50
NAD-00091 ALU PROFIL tip R za keder 13mm
NAD-00092 ALU PROFIL tip R za keder 13mm
NAD-00093 NATEZAČ sa gurtom i haklićem
NAD-00094 ZAMJENSKA GURTA polyester d:65
NAD-00095 GURTA PES 2400kg
NAD-00096 ALU PROFIL tip A, dužina 700cm
NAD-00097 ZAŠTITNA GUMA
NAD-00098 ZAŠTITNA GUMA
NAD-00099 ZAŠTITNA GUMA
NAD-00101 ZAŠTITNA GUMA
NAD-00102 ZAŠTITNA GUMA
NAD-00103 ZAŠTITNA GUMA
NAD-00104 ZAŠTITNA GUMA
NAD-00105 KOTAČIĆ ZA PROFIL
NAD-00106 KOTAČIĆ ZA VODILICU
NAD-00107 KOTAČIĆ ZA PROFIL
NAD-00108 KOTAČIĆ ZA PROFIL
NAD-00109 GURTA čvrstoća 1300 kg
NAD-00110 GURTA čvrstoća 2400 kg
NAD-00111 GURTA čvrstoća 1300 kg
NAD-00112 POLUGA ZA NATEZAČ
NAD-00113 PLOSNATA PLASTIKA, 25 mm
NAD-00120 ZAŠTITNA GUMA 50m
NAD-00121 Kotačići za vodilicu11.0510.01
NAD-00122 Kotačići za vodilicu11.0545.01
NAD-00123 Kotačići za vodilicu11.0510.01
NAD-00133 KOTAČIĆ ZA VODILICU
NAD-00134 PROFIL tip 52, poci.
NAD-00139 EDSCHA hvataljka za povlačenje
NAD-00140 PROFIL ZA ROLO CERAD
NAD-00144 EDSCHA kotačić za klizni krov
NAD-00145 ALU PROFIL tip R za keder 13 mm
NAD-00149 KOTAČIĆ ZA VODILICU
NAD-00150 KOTAČIĆ ZA VODILICU
NAD-00151 NATEZAČ sa gurtom i haklićem
NAD-00160 AMORTIZER ZA KLIZNI KROV 700
NAD-00162 NATEZAČ OVER CENTER, plošna k.
NAD-00163 NATEZAČ OVER CENTER, žičana k.
NAD-00164 AUTOMATIKA ZA KLIZNI KROV 700N
NAD-00165 AUTOMATIKA ZA KLIZNI KROV 500N
NAD-00166 EDSCHA klizač za klizni krov
NAD-00169 DRŽAČ VODILICE
NAD-00170 NATEZAČ CERADE
NAD-00171 ALU PROFIL za keder d:270 BE
NAD-00172 ALU PROFIL za keder d:3 m BE
NAD-00173 ALU PROFIL za keder d:3,3 m BE
NAD-00174 ALU PROFIL za natezač direkt
NAD-00185 CIJEV POCINČANA ZA ARNJEVE 7,3
NAD-00186 CIJEV POCINČANA ZA ARNJEVE 6,3
NAD-00187 ZAŠTITNA GUMA RAL 7001, 14 m
NAD-00188 DIO ZA KLASIČNE ARNJEVE veći
NAD-00189 DIO ZA KLASIČNE ARNJEVE manji
NAD-00190 VODILICA ZA EDSHCA KLIZNI KROV
NAD-00210 EDSCHA DRŽAČ CERADE
NAD-00213 KOTAČIĆ ZA EDSCHA PROFIL
NAD-00217 EDSCHA klizač ZA PROFI krov