Metraža / PRO-TEX
Pamučno platno 549
Sattler
Masa: 370 gr/m2,bez impregnacije
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Širine: 145
240