Metraža / SUN-TEX
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Tende
Sastav: Akril
Obrada: Impregnirano
Primarna namjena: Tende - sklopive
Vatrootpornost: DIN 75200
Širine: 120
052
053
064
539
540
541
542
544
559
563
591
598
633
639
640
648
649
650
651
652
653
625
543